نت رای

همواره جایزه، همواره یادگیری
یادگیری، رقابت و نظرسنجی

هفت سوالی سریع و آنلاین

با یه هفت سوالی سریع و البته دو نفره آنلاین کی پایه اس؟
کسی نبود یه نفره هم هست با کلی امتیاز و جایزه
با کلی موضوعات متنوع

شروع هفت سوالی در وب شروع هفت سوالی در تلگرام

با هفتاد سوالی رقابت کن و جایزه ببر

به هفتاد سوال با موضوعات متنوع جواب بده و جایزه ببر


کتاب و فیلم

کتاب بخون، فیلم ببین .

شخصیت شناسی

شخصیت ها رو بشناس و به سوالات جواب بده

ورزشی

اطلاعات ورزشیت رو به رخ بکش

موضوعات متنوع

موضوع دلخواهت رو انتخاب کن و جایزه ببر

نظر بسنج و نظر بده

نظرسنجی خودتو ایجاد کن، حتما نتایجش برات جالب خواهد بود
کلی نظرسنجی دیگه هم هست که میتونی بهشون جواب بدی!

شروع

مردم چی میگن؟!

اگه میخوای بدونی "مردم چی میگن"
بلاگ نت رای رو از دست نده با کلی محتوای جالب و جذاب از نظرات مردمی


بلاگ نت رای