به اطلاع کاربران گرامی می رساند به منظور ایجاد بهبود در رقابت دو نفره و رفع برخی مشکلات، این بخش تا اطلاع ثانوی غیرفعال است. کاربران می توانند در سایر بخش های نت رای به رقابت بپردازند

در دست ساخت