اصل شعر زیبا

اصل شعر زیبا
مسابقهغزلی که با بیت (چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج×××گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج) آغاز میشود، سروده کیست؟

1278 رئوف فرهنگ و هنر
گزارش


کاربر گرامی!
برای ثبت دیدگاه خود وارد سایت شوید.
ورود به سایت