آلاینده ها

آلاینده ها
مسابقهنسبت متوسط میزان آلاینده های پاک ترین کشور جهان به ایران چقدر است ؟

994 mahdi77 جغرافیا و طبیعت
گزارش


کاربر گرامی!
برای ثبت دیدگاه خود وارد سایت شوید.
ورود به سایت


پاسخ ها: 0 از 5 روزانه: 5 امتیاز
0 %