معادن الماس

معادن الماس
مسابقهبزرگترین معدن الماس جهان در کدام کشور است ؟

959 mahdi77 جغرافیا و طبیعت
گزارش

برندگان هر کابر 10 امتیاز
کاربر گرامی!
برای ثبت دیدگاه خود وارد سایت شوید.
ورود به سایت

کاربر 8958
کاربر 8958 211 روز پیش
عالی بود