بزرگترین جزیره

بزرگترین جزیره
مسابقهوسیع ترین کشور جزیره ای جهان کدام است ؟

947 mahdi77 جغرافیا و طبیعت
گزارش

برندگان هر کابر 10 امتیاز
کاربر گرامی!
برای ثبت دیدگاه خود وارد سایت شوید.
ورود به سایت

کاربر 8515
کاربر 8515 210 روز پیش
😡بد بود😡