کوچک نشمردن گناهان

کوچک نشمردن گناهان
مسابقهامام حسن عسکری (علیه السلام) وارد شدن شرک بخدا (بی اعتنایی بدستورات خدا) در قلب آدمی را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

1041 رئوف دینی و مذهبی
گزارش

برندگان هر کابر 25 امتیاز
کاربر گرامی!
برای ثبت دیدگاه خود وارد سایت شوید.
ورود به سایت