لطفا دستگاه را بچرخانید.رقابت کن، امتیاز بگیر
با شرکت در هر جشنواره یک کد طلایی میگیری
با کسب هر 200 امتیاز هم یک کد طلایی میگیری
به هفت سوال جواب بده
به هفت سوال از موضوعات مختلف پاسخ بده و امتیاز بگیر
با امتیاز هایی که کسب کردی کد شانس قرعه کشی هفتگی بگیر
هر 20 کد شانس یک کد طلایی
20
هدیه ویژه ثبت نامورود