شما چه زمانی را برای سفر انتخاب می کنید؟ + نظرسنجی روز

این روزها تعطیلات ۵ شنبه و جمعه هم بهانه ی خوبی برای خیلی از افراد ساکن پاینخت است که وسایل

بیشتر بخوانید

شما چقدر سفر می کنید ؟با ویژگی اهل سفری ها آشنا شوید! +نظر سنجی روز

  شما هایی که اهل مسافرت هستید: مسافرت برای اکثر افراد در هر سنی می تواند بسیار هیجان انگیز باشد.

بیشتر بخوانید

سفر کردن هوش شما رابالا می برد،شما چرا سفر می کنید؟+نظر سنجی روز

همه ی شما تجربه کردید؛ وقتی از خستگی و کسالت روزهایتان صحبت می کنید اطرافیان شما پیشنهاد یک سفر چند

بیشتر بخوانید