نظر کاربران در رابطه با صحبت های جنجالی علی کریمی + نتیجه نظرسنجی

یکی از جنجال هایی که در هفته قبل به پا شد و اکنون در سایه اتفاق تلخی که برای هموطنان

بیشتر بخوانید

صحبت های جنجالی علی کریمی در رابطه با شفافیت در فوتبال + نظرسنجی

صحبت های جنجالی علی کریمی در رابطه با شفافیت در فوتبال چند روزی است که بسیار خبر ساز شده.علی کریمی

بیشتر بخوانید