رتبه ایران در شاخص رضایت از زندگی + نظرسنجی هفته

برنامه توسعه سازمان ملل در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به گزارش «توسعه انسانی ۲۰۱۵» به بررسی میزان رضایت

بیشتر بخوانید

با شرکت در نظرسنجی های روزانه و هفتگی، هر هفته برنده یک تبلت باشید!

همانطور که می دانید سامانه نت رای یک پایگاه تخصصی و جامع در زمینه برگزاری مسابقات و نظرسنجی های آنلاین

بیشتر بخوانید